Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2016

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος Πτολεμαΐδας την  7  Ιουνίου    2016  ημέρα  Τρίτη  και ώρα  7 μ.μ.  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση του Τρόπου  εκτέλεσης διαφόρων έργων – Τροποποίηση πρ/σμού 2016
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Πολυχρονίδης.

2. Έγκριση παραλαβής μελετών.
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Πολυχρονίδης.

3. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων & προμηθειών.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Πολυχρονίδης

4. Έγκριση διενέργειας διαφόρων προμηθειών
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Κοκκινίδης


5. Παράταση μείωσης  μισθωμάτων περιπτέρων.
Εισηγητής  : Ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Κοκκινίδης.

6. Συνδιοργανώσεις εκδηλώσεων
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Απόστολος Καιδης.

7. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και ψήφιση οδοιπορικών εξόδων.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Δ.Σ  Γεώργιος Θεοδοσιάδης

8. Αντικατάσταση μέλους επιτροπής καταγραφής παρακολούθησης και διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας των ΟΤΑ.
Εισηγητής Ο πρόεδρος ΔΣ Γεώργιος Θεοδοσιάδης.

9. Έγκριση Απολογισμών σχολικών επιτροπών Α/θμίας & Β/θμίας εκπαίδευσης Δήμου Εορδαίας
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ΝΠ  Ιωάννης Αριστερίδης.

10. Έγκριση αποφάσεων σχολικών επιτροπών  Α/θμίας & Β/θμίας  εκπαίδευσης Δήμου Εορδαίας
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ΝΠ Ιωάννης Αριστερίδης.

11. Έγκριση Απολογισμού οικ. Έτους 2015 του ΝΠ  ΚΟΙΠΠΑΠ
Εισηγητής : Ο Πρόεδρος του ΝΠ  ΚΟΙΠΠΑΠ Χρήστος Κατσίνας.
Written by NEWS ΦΛΩΡΙΝΑ

0 σχόλια