Σάββατο, 6 Μαΐου 2017

Την Πέμπτη 4/5/2017 πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Δημήτρη Παπαδημητρίου στη Φλώρινα. Ο Βουλευτής Φλώρινας κ. Κωνσταντίνος Σέλτσας και ο κύριος Υπουργός παρουσίασαν από κοινού το κυβερνητικό σχέδιο για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Ο κ. Βουλευτής τόνισε ιδιαίτερα το έντονο ενδιαφέρον της κυβέρνησης για την περιφερειακή ανάπτυξη, καθώς και την ανάγκη συστράτευσης σε αυτή την προσπάθεια όλων των παραγωγικών φορέων, των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού αλλά και του κόσμου της εργασίας.
Ο κ. Υπουργός αναφέρθηκε στους τρεις βασικούς πυλώνες της αναπτυξιακής πολιτικής: την δημιουργία αγαθών και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, την ενίσχυση της εξωστρέφειας και τη δημιουργία αλυσίδων αξίας μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην εφαρμογή του προγράμματος εγγυημένης απασχόλησης που θα συμβάλλει στην απασχόληση χιλιάδων ανέργων, καθώς η ανεργία αποτελεί σημαντικό πρόβλημα της περιοχής.
Ο κ. Υπουργός μετέφερε ένα θετικό μήνυμα για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, λέγοντας ότι το 2017 θα είναι μια χρονιά πραγματικής δίκαιης και βιώσιμης ανάπτυξης. Η παρουσία του στην  περιοχή μας σηματοδότησε την επιθυμία της κυβέρνησης για συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, τόσο στο αναπτυξιακό όσο και στο κοινωνικό σκέλος, με σκοπό τις πιο εύστοχες και αποτελεσματικές παρεμβάσεις στην τοπική οικονομία. 
Written by NEWS ΦΛΩΡΙΝΑ

0 σχόλια